Caracteres - A:
 
  Pin-Yin Ideograma      
 
Abaco suan4 pan2      
Abade xiu1 dao4 yuan4 yuan4 zhang3      
Abadia xiu1 dao4 yuan4 yuan4 zhang3 zhi1 zhi2 wei4      
Abandonado bei4 pao1 qi4 de      
Abandonar, Abandono fang4 qi4      
Abdicar tui4 wei4
     
Abdomem fu4 bu4
     
Abdominal fu4 bu4 de      
Abducente wai4 zhan3 shen2 jing1      
Abecedario chu1 xue2 zhe3      
Aberracao shi1 chang2      
Abiogenese zi4 ran2 fa1 sheng1
     
Abominar zeng1 wu4      
Abominavel ke3 wu4 de      
Abreviado suo1 xie3 de      
Abreviador suo1 xie3 zhe3      
Abreviar suo1 xie3
     
Abril si4 yue4      
Abrir mao fang4 qi4
     
Abundancia cai2 fu4      
Academia xue2 yuan4    
Acampamento de Verao xia4 ling4 ying2      
Acreditar xiang1 xin4      
Auto-Confianca zi4 xin4      
Acreditar Cegamente wu2 si1 er2 si1      
Acucar tang2
     
Adeus zai4 jian4      
Admitir cheng2 ren4
     
Adolecente shao4 nian2
     
Advogado, Procurador lv4 shi1      
Aeroporto fei1 ji1 chang3      
Afortunado xing4 yun4 de
     
Africa fei1 zhou1      
Agata ma3 nao3
     
Agosto ba1 yue4      
Agradecer pelo novo dia gan3 en1 jie1      
Agua shui3
     
Agua-viva shui3 mu3      
Aguia ying1      
Ajuda bang1 zhu4      
Alarme jing3 bao4      
Alce mi2 lu4
     
Alcool jiu3 jing1
     
Alemanha de2 guo2
     
Alergia guo4 min3      
Alerta jing3 ti4 de
     
Alguem mou3 ren2      
Alho da4 suan4
     
Alma ling2 hun2      
Alma Gemea qing2 ren2      
Almocar wu3 can1      
Alo wei4      
Alpes a1 er3 pi2 si1 shan1      
Alto, Altura gao1      
Alvo mu4 biao1      
Amanha ming2 tian1      
Amarelo huang2 se4      
Amavel ke3 ai4 de
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

   
A