Caracteres - U:
 
  Pin-Yin Ideograma
 
Ufo bu4 ming2 fei1 xing2 wu4
Unico wei2 yi1 de
Unicornio qi2 lin2
Unidade tong3 yi1
Universidade da4 xue2
Universo yu3 zhou4
Urso xiong2
Usa mei3 guo2
Uva pu2 tao2

 

   
A